برنامه، جهت  و هویت مدرن لر

جهانگیر محمودی/فعال اجتماعی پیش گفتار خویش را با این سخن آغاز می‌کنم که جایگاه ایدئولوژی و علم درپروسه ی برنامه، جهت وهویت مدرن لر چیست. بزرگی این گفتار دراینست که روشن می‌نمایدما لرها با بهره گیری ازعلم به یک ایدئولوژی…

ادامه...

مناطق پرجمعیت روستایی شهرستان بهمئی و سطح توسعه‌یافتگی

اکبر دهبان‌نژادیان کارشناس ارشد و دانشجوی دکتری جغرافیای روستایی شناخت درجۀ توسعه یافتگی مناطق مختلف و بررسی و مقایسۀ سطح برخورداری آن‌ها به منظور برنامه‌ریزی برای نواحی روستایی امری ضروری است. توسعه یک مفهوم چند بعدی و دارای بار ارزشی…

ادامه...