طرح ضابطین عرفی پیشنهادی کارآمد و سازنده در جهت ایجاد صلح و سازش

در گفتگو با حمید حاجیان سعیدی بنیان گذار جمعیت معتمدین خوزستان به نقل از ماهنامه تشان فردا: ایدۀ ضابط عرفی طرحی سازنده و کارآمد در روند اصلاح ذات البین در استان خوزستان و کشور است. حمید حاجیان از فعالان اجتماعی…

ادامه...