دانشجویان می‌توانند ترم کنونی را حذف کنند

دانشجویان می‌توانند ترم کنونی را حذف کنند و جزو سنوات‌‌شان هم نباشد وزارت علوم به همه دانش‌گاه‌های کشور ابلاغ کرده که بابت پیش‌گیری از کرونا و وضع کنونی دانشگاه‌ها، در نیم‌سال دوم «حذف یک درس یا چند درس بی‌توجه به…

ادامه...