دعوت به همکاری هفته‌نامه تشان فردا

دعوت به همکاری همگانی رسانه-هفته‌نامۀ فردا از همۀ فرهیختگان، نخبگان، اندیشمندان و پژوهشگران گرامی دعوت می‌نماید تا یادداشت‌ها و تحلیل‌های خود را با موضوعات گوناگون در حوزه‌های سیاست، اجتماع، میراث فرهنگی و گردشگری، تاریخ، ورزش، هنر و ادبیات، شهدا و…

ادامه...