عشق را گم کرده ایم. شعری از امیر جشن

*شعری زیبا از امیر جشن   ماییــــــم و پیاله های خالی آغوشهای خیالی و بوسه های واهی!   خواب زدگانی در خــــواب با چشمانی روشن و باز پلکْ زَنان در پی کورسویِ امیدی که نیست!   در این کارزار بی…

ادامه...