خروش شعر در رگهای کارون

خروش شعر در رگهای کارون نگاهی کوتاه به انجمن خانگی شعر «خروش کارون» اهواز رسانه-هفته‌نامۀ فردا: به طور کلی دو نوع انجمن شعر فعال در کشور وجود دارد. یکی انجمن‌های دولتی و گاه مردم‌نهاد با مجوز و نظارت ادارات فرهنگ…

ادامه...