وصیتنامۀ کامل شهید محمدخون عسکری

با کاروان شهدا وصیت‌نامۀ کامل شهید محمدخون عسکری نژاد از کاروان شهدای شهر تشان- شهدای کوی آبلش ویرایش و تنظیم: محمود طیّب   رسانۀ فردا/اشاره: به راستی که شهدا آینه‌ای تمام‌نما برای دیدن راستی‌ها و ناراستی‌ها، کاستی‌ها و کژی‌های درون…

ادامه...