وصیت‌نامه شهید سید صفدر تقوی خصال

با کاروان شهدا کاروان شهدای شهر تشان زیر نظر محمود طیّب *رسانۀ فردا/ اشاره: به راستی که شهدا آینه‌ای تمام‌نما برای دیدن راستی‌ها و ناراستی ها، کاستی‌ها و کژی های درون و برون ما و تلنگری برای بازبینی و تأملِ…

ادامه...