روایت یک پرواز. برشی کوتاه از زندگی و پرواز شهید یونس پورجلو

با کاروان شهدا روایت یک پرواز برشی کوتاه از زندگی و پرواز شهید یونس پورجلو از کاروان شهدای شهر تشان زیر نظر محمود طیّب   اشاره: بی گمان شهدا آیینه ای برای دیدن راستی و ناراستی رفتارهای ما هستند. کسانی…

ادامه...