جمعیت معتمدین صلح و سازش استان خوزستان

رسانه فردا حامی مرتبط جمعیت معتمدین صلح و سازش استان خوزستان شد

جمعیت معتمدین صلح و سازش استان خوزستان با عنوان ذات‌البین فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۹۴ توسط حاج حمید حاجیان سعیدی با دعوت از شماری از بزرگان، ریش سفیدان و معتمدین طوایف عرب شهرستان اهواز و با انتشار بخشنامه‌ای رسمی آغاز کرد و پس از مدت کوتاهی این فعالیت توسط بنیان‌گذاران این تشکّل به ویژه حاج حمید حاجیان سعدی به حوزۀ طوایف قوم لر در سراسر استان خوزستان نیز گسترش یافت. هم اکنون این جمعیت، در میان تمام شهرهای استان در میان اکثر طوایف عرب و لر در حال فعالیت صلح و سازش در مسائل و نزاع‌های ریشه‌ای و پراهمیت است.

ادامه...