درنگی بر اشعار میلاد موحدی‌راد / علی امیدیان

از کلیشه تا کشف درنگی بر اشعار میلاد موحدی‌راد علی امیدیان رسانۀ فردا / اشاره: شعر کوتاه قسمی از ادبیات است که با اقبال عمومی روز افزون از سوی مخاطبان و شاعران روبه روست. طبیعی است که شاعران جوان بیش…

ادامه...