گام های حیاتی برای برطرف کردن فرایندهای کسب و کار

گردآورنده: علی حکیمی، کارشناس فروش مجموعۀ بازرگانی حکیم رایانه   حتمالا در کسب و کار خود به‌طور روزانه از چندین‌وچند فرآیند استفاده می‌کنید. به عنوان مثال، ممکن است هر بار برای نوشتن یک گزارش، مدیریت شکایت مشتریان، ارتباط با مشتریان…

ادامه...