مذهب قربانی ملیت ۲ / محمدجعفر رزاقیان

مذهب، قربانی ملیت بخش دوم و پایانی محمدجعفر رزاقیان/فعال فرهنگی و اجتماعی رسانه فردا / اشاره: امروز وقت آن رسیده است که مفاهیم فرهنگی همچنین معضلات فرهنگی و اجتماعی را با نگاهی عمیق رصد کنیم و به آسیب‌شناسی جدی بپردازیم.…

ادامه...