مناطق پرجمعیت روستایی شهرستان بهمئی و سطح توسعه‌یافتگی

اکبر دهبان‌نژادیان کارشناس ارشد و دانشجوی دکتری جغرافیای روستایی شناخت درجۀ توسعه یافتگی مناطق مختلف و بررسی و مقایسۀ سطح برخورداری آن‌ها به منظور برنامه‌ریزی برای نواحی روستایی امری ضروری است. توسعه یک مفهوم چند بعدی و دارای بار ارزشی…

ادامه...