مهندس علی نصیریان شهردار شهر تشان از سمت خود استعفا داد

شهردار محبوب و مردمی شهر تشان، مهندس علی نصیریان که از سال ۱۳۹۲ تا کنون شهردار شهر تشان در شهرستان بهبهان بودند به دلیل انتصاب جدید از سمت خود استعفا داده و آماده تحویل گرفتن سمت جدید در آغاجاری شدند.…

ادامه...