درخواست اهالی شهر و بخش تشان از ریاست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور استان خوزستان

درخواست نخبگان و اهالی شهر و بخش تشان از ریاست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور استان خوزستان:   به نام خدا جناب آقای دکتر ابول نژادیان ـ ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور با اهدای سلام و خدا قوت؛…

ادامه...