درنگی بر اشعار میلاد موحدی‌راد / علی امیدیان

از کلیشه تا کشف درنگی بر اشعار میلاد موحدی‌راد علی امیدیان رسانۀ فردا / اشاره: شعر کوتاه قسمی از ادبیات است که با اقبال عمومی روز افزون از سوی مخاطبان و شاعران روبه روست. طبیعی است که شاعران جوان بیش…

ادامه...

کوتاهی بر بیکرانه های احمد محمود

«همسایۀ آشنا» پژوهش از میلاد موحدی‌راد   اشاره: احمد اعطا با نام ادبی احمد محمود (۴ دی ۱۳۱۰، اهواز – ۱۲ مهر ۱۳۸۱، تهران)، نویسندهٔ معاصر ایرانی بود. او را پیرو مکتب رئالیسم اجتماعی می‌دانند. معروف‌ترین رمان او همسایه‌ها در زمرهٔ آثار برجستهٔ ادبیات معاصر ایران شمرده می‌شود. در…

ادامه...