صنعت گردشگری در استان لرستان. نظام جوانمردی

نگاهی به صنعت گردشگری در استان لرستان به بهانه انتشار کتاب  توسعۀ سیاسی صنعت گردشگری در استان لرستان   نام كتاب: توسعۀ سیاسی صنعت گردشگری در استان لرستان مؤلف: نظام جوانمردی ویراستار ادبی: محمود طیّب ویرایشگر و نمونه‌‌خوان: مهدی رئیسی…

ادامه...