آنگاه که من با صلح به بابِل درآمدم…

به مناسبت هفتم آبان، روز بزرگداشت کوروش بزرگ گذری بر تاریخ نام و حکومت و اندیشۀ کوروش بزرگ؛ نماد صلح و حقوق بشر جهان گردآوری و تدوین: تحریریه فردا کوروش بزرگ (۵۷۶-۵۲۹ پیش از میلاد)، همچنین معروف به کوروش دوم…

ادامه...