حضور دانشگاه علمی کاربردی واحد خوزستان در پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان علمی کاربردی سراسر کشور

شرکت بیش از ۱۱۰ نفر از ورزشکاران دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی استان خوزستان در پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی سراسر کشور مسئول تربیت بدنی دانشگاه علمی کاربردی استان خوزستان گفت: کاروان ورزشی این دانشگاه با ۴۵ ورزشکار…

ادامه...