راه اندازی کارگاه تولید ماسک در شهر تشان

به همت جمعی از بانوان شهر تشان کارگاه تولید ماسک بهداشتی در این شهر راه اندازی شد.  به منظور رفع نیاز جامعه و به همت جمعی از بانوان کارگاه تولید ماسک بهداشتی در شهر تشان در استان خوزستان راه اندازی…

ادامه...