مراسم رونمایی از کتاب شهرداری در آیینه ی قوانین نخستین اثر  علی نصیریان برگزار شد

مراسم رونمایی از کتاب « شهرداری در آیینه ی قوانین»  نخستین اثر  علی نصیریان برگزار شد مراسم رونمایی از نخسیتن کتاب مهندس علی نصیریان ـ شهردار تشان ـ با عنوان « شهرداری درآیینه ی قوانین» در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹…

ادامه...