خوزستان سرزمین خاک‌های آسمانی یا دریاچه‌های خیابانی /امیر جشن

خوزستان؛ سرزمین خاک‌های آسمانی یا دریاچه‌های خیابانی امیر جشن/سرمقاله استان خوزستان با دارا بودن رودخانه‌های بزرگی چون کارون، مارون و همچنین کرخه و دز که از رشته‌کوه‌های زاگرس سرچشمه گرفته‌اند و همچنین اروندرود و جاری‌بودن بخش زیادی از آب‌های سطحی…

ادامه...