کتاب شناسایی، ارزیابی و ارتقای فرهنگ ایمنی نوشتۀ پریا نارکی چاپ و منتشر  شد

کتاب شناسایی، ارزیابی و ارتقای فرهنگ ایمنی، به تالیف پریا نارکی، کتابی کاربردی در ارتباط با ایمنی، بهداشت و محیط زیست در محیط کار در اصل محیط صنعت نفت و گاز گچساران و کارگاه‌هاست که  با استاندارد‌های بین‌المللی کار و…

ادامه...